Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Strojek świadczy pomoc prawną w uzyskaniu odszkodowania bądź zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Kancelaria działa w Krakowie oraz Zabrzu, jednakże usługi są świadczone na terenie całej Polski.

Kancelaria oferuje pomoc w dochodzeniu roszczeń osobom, które:

1. zostały poszkodowane na skutek wypadku komunikacyjnego,
2. w wyniku wypadku komunikacyjnego straciły osobę bliską,
3. dochodzą należnych roszczeń od towarzystwa ubezpieczeniowego,
4. zostały poszkodowane w czasie zdarzenia losowego np. upadku na na oblodzonym chodniku, pogryzienia przez zwierzę, uszkodzeń związanych z pracami na nieruchomości sąsiedniej,
5. zostały poszkodowane w wyniku błędu lekarskiego,
6. zostały poszkodowane przez działania biur podróży,
7. nie otrzymały należnej rekompensaty z tytułu bezprawnego wywłaszczenia posiadanych nieruchomości,
8. zostały pokrzywdzone działaniami organów państwowych lub samorządowych.

Mogą się Państwo zgłaszać na każdym etapie dochodzenia naprawienia szkody, w tym przed jej zgłoszeniem, jak i będąc już w trakcie postępowania sądowego. Każde zgłoszenie zostanie rozpatrzone w sposób rzetelny i indywidualny, a adwokat może udzielić pomocy na każdym etapie dochodzenia roszczeń.

Skorzystanie z usług Kancelarii Adwokackiej Adwokat Michał Strojek ułatwi uzyskanie między innymi:

1. zadośćuczynienia za ból i cierpienie,
2. zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji, dojazdów do szpitala, zakupu niezbędnego sprzętu medycznego,
3. odszkodowania za pogorszenie sytuacji majątkowej po śmierci osoby bliskiej,
4. odszkodowania za zniszczone mienie (np. samochód),
5. odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy,
6. zwrotu utraconych dochodów.

Wymienione wyżej sytuacje mają charakter jedynie przykładowy. Każda sprawa jest traktowana indywidualnie i dokładnie analizowana, co pozwala na przygotowanie właściwej drogi postępowania.