Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Strojek powstała celem zapewnienia kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorcom i osobom indywidualnym. Kancelaria świadczy usługi polegające na wspieraniu bieżącej działalności przedsiębiorcy, sporządzaniu i analizowaniu umów, prowadzeniu negocjacji oraz dochodzenia wierzytelności. Kancelaria reprezentuje klientów biznesowych w postępowaniach cywilnych, gospodarczych oraz administracyjnych.

Jednym z zasadniczych obszarów działalności Kancelarii jest świadczenie usług doradczych początkującym przedsiębiorcom, w tym startupom. Doradzamy w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Pomagamy podjąć pierwsze kroki przy rejestracji działalności, zapewniamy pomoc prawną w negocjacjach z inwestorami i kontrahentami. Tworzymy umowy założycieli, a także zaplecze prawne chroniące pomysły i realizacje naszych klientów.

Jednocześnie kompetencje oraz zdobyte doświadczenie pozwalają nam świadczyć wyspecjalizowaną pomoc prawną również klientom indywidualnym. W ramach prowadzonej praktyki oferujemy obsługę najistotniejszych dla osób fizycznych zagadnień prawnych. W szczególności świadczymy pomoc prawną w obszarach szeroko rozumianego prawa cywilnego tj. prawa rodzinnego, spadkowego, zobowiązań (odszkodowania) oraz prawa rzeczowego (nieruchomości). Oferujemy kompleksową pomoc w sprawach z obszaru prawa karnego. Zapewniamy również fachową obsługę spraw z zakresu prawa pracy.

Adwokat Michał Strojek jest członkiem Krakowskiej Izby Adwokackiej. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, broniąc pracę magisterską sporządzoną pod kierunkiem Prof. dr. hab. Jerzego Pisulińskiego w Katedrze Prawa Cywilnego. W trakcie studiów oprócz zdobywania wiedzy teoretycznej był zaangażowany w działanie Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, poprzez pracę w Komisji Prawnej Samorządu Studenckiego, co pozwoliło wykorzystywać zdobytą wiedzę teoretyczną, także w praktyce nabywając doświadczenia pracy indywidualnej, jak i zespołowej, nad dużymi projektami. Obecnie adwokat Michał Strojek jest doktorantem w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, przygotowującym rozprawę doktorską  pod opieką naukową dr hab. Pawła Podreckiego.

Adwokat Michał Strojek posiada szerokie doświadczenie zdobyte przy świadczeniu pomocy prawnej zarówno klientom indywidualnym, jak i przedsiębiorcom. Do jego głównych obszarów zainteresowania należy prawo własności intelektualnej, prawo spółek oraz prawo cywilne ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z windykacją i postępowaniem egzekucyjnym. Obecnie oprócz pracy zawodowej bierze aktywny udział w życiu samorządowym Krakowskiej Adwokatury. Biegle włada prawniczym językiem angielskim.

Adwokat Michał Strojek wykonuje również zawód mediatora. Kompetencje i wiedzę, adwokata Michała Strojka, konieczną do pomocy w rozwiązywaniu sporów, w tym pełnienia funkcji mediatora potwierdza zdobyte doświadczenie zawodowe oraz ukończone szkolenie: „Mediacje. Przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora”, zorganizowane przez Centrum Szkoleń Prawnych (Szkolenie zgodne ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 roku).
Adwokat Michał Strojek jest również wpisany na listy stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Krakowie, Sądu Okręgowego w Katowicach, Sądu Okręgowego w Gliwicach i Sądu Okręgowego w Częstochowie.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą, zachęcając do kontaktu oraz dalszej współpracy.