Kancelaria Adwokacka oferuje usługi mające na celu windykację długów. Udzielamy pomocy w windykacji i odzyskiwaniu należności, wynikających w szczególności z faktur, oświadczeń, kontraktów, umów cywilno-prawnych, wynajmu lokali,  tytułów wykonawczych, wyroków i nakazów zapłaty oraz w innych uzasadnionych przypadkach.

W ramach prowadzenia windykacji oferujemy przede wszystkim:

  1. pełną obsługę prawną na wszystkich etapach windykacji,
  2. przygotowanie prawidłowego wezwania do zapłaty,
  3. kontakt z dłużnikiem i prowadzenie negocjacji,
  4. opracowanie planu spłaty należności,
  5. reprezentowanie przed sądem,
  6. uzyskanie tytułu wykonawczego,
  7. zabezpieczenie wierzytelności,
  8. przygotowanie wniosku egzekucyjnego,
  9. reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym.

Doświadczenie w prowadzeniu sądowych spraw windykacyjnych i postępowaniu egzekucyjnym w sprawach cywilnych ma dostarczać naszym klientom narzędzi do wyegzekwowania należności.

Podjęcie odpowiednich czynności w zakresie windykacji należności odbywa się po analizie konkretnej sprawy oraz potrzeb Klienta.

Dochodzenie należności może polegać na jednorazowej usłudze lub zawarciu stałej współpracy, która zapewni kompleksową i bieżącą obsługę wszystkich interesów Klienta.